NIEUW: Gratis AI-compliance tool.

Prijzen

Flexibele prijzen, zodat je alleen betaalt voor wat je nodig hebt.

#1 Productreeks voor al uw behoeften op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiligingsnaleving.

Gegevensbescherming

Onze prijsplannen zijn ontworpen om te voldoen aan de kernvereisten van naleving en aan je bedrijfsbehoeften binnen een scala aan gegevensbeschermingskaders (AVG & ISAE 3000).

PRO

€310/ma

PREMIUM

€610/ma

Bedrijfsgrootte en organisatiestructuur

Groep van bedrijven en organisatiestructuur

Tot 3 entiteiten

Aantal gebruikers

Onbeperkt

Bedrijfsgrootte

Tot 100 voltijdse werknemers

Activiteiten in kaart brengen en verwerken

Artikel 30. en geautomatiseerde RoPA's

In kaart brengen van IT-systemen en leveranciers

Combineer informatiebeveiligingsmiddelen met records

Geautomatiseerd geografisch overzicht en kaart van gegevenslocaties

In kaart brengen en risicobeheer

Bouwer van risicobeoordeling voor bedrijfsmiddelen, leveranciers en verwerkingsactiviteiten

Geautomatiseerd risico-overzicht en prioritering

Out-of-the-box catalogus van bedreigingen en beveiligingsmaatregelen

AI-gestuurde beschrijvingen van systeembedreigingen en beveiligingsmaatregelen

Exporteerbare risicorapporten

Documentatie

+95 juridische GDPR-documenten genereren door vragenlijsten te beantwoorden

Geautomatiseerde vernieuwingsworkflows

ComplyCloud onderhoudt de juridische inhoud in overeenstemming met de praktijk en veranderingen.

Documentgoedkeuring en workflows voor digitale handtekeningen

Geautomatiseerde logbestanden van alle gerelateerde controles

Taken management en samenwerkingen

Voorgeprogrammeerde en geautomatiseerde werkcyclus (in overeenstemming met ISAE 3000 en ISO 27701)

Geautomatiseerde taakgeneratie vanuit jaarlijkse werkcyclus

Functies voor taakbeheer (Taakfrequentie, toewijzen & goedkeuren)

Je eigen controles maken en aanpassen met aangepaste frequenties en goedkeuringsstromen

Geautomatiseerde documentatie van controles met juridische argumentatie, lacunes en aanbevelingen

Leveranciers management

Overzicht van alle leveranciers en leveranciersinformatie

Geografisch overzicht van gegevensstromen en locaties

Geautomatiseerde generatie van gegevens in records op basis van leveranciersinformatie

Leveranciers opnemen in taakbeheer

Risicobeoordelingsmodule voor leveranciers

Eigen gegevensverwerkingsovereenkomsten (DPA's) maken en AVG-conforme checklist genereren voor DPA's van leveranciers

Leveranciers audits

Opname van leveranciers in de jaarlijkse werkcyclus

Automatisch taken genereren voor audits van leveranciers

Verzamelen en loggen van auditdocumentatie van leveranciers

Stuur auditvragenlijsten naar leveranciers (scope in overeenstemming met ISAE 3000 en ISO 27001)

Alle leverancierscontroles beheren met richtlijnen en prioriteringsfuncties

Audits met één klik - wij voeren de jaarlijkse audits voor u uit

Platform en beveiliging

Hosting en versleuteling van gegevens in ruste in EU

Onderscheidend gebruikerstoegang en -rechten

Single sign-on (SSO) via het SAML-protocol

Automatische gebruikersprovisionering met SCIM

Rest API voor integraties